Direct hulp van de beste rijbewijs advocaten

Laat uw gegevens achter op ons contactformulier en ontvang snel uw ingenomen rijbewijs terug.

Leg meteen uw zaak voor ▾

Snelheid

Krijg hulp bij uw procedure van dé beste rijbewijs advocaten

RIJBEWIJS INGENOMEN SNELHEID

Alcohol

Al 3.000 mensen gingen u voor. Laat onze expert u ook bijstaan.

RIJBEWIJS INGENOMEN ALCOHOL

Drugs

Altijd een verkeersrechtsadvocaat uit uw eigen provincie.

RIJBEWIJS INGENOMEN DRUGS


Advocaten

Lees hoe onze experts u kunnen bijstaan

ADVOCAAT
VERKEERSRECHT

Rijbewijs ingenomen door snelheid

De standaard maximumsnelheid op de Nederlandse wegen is vastgesteld op 50 kilometer per uur binnen de bebouwde. Buiten de bebouwde kom zijn er drie verschillende standaard toegestane snelheden. Autowegen 100 kilometer per uur, snelwegen 130 kilometer per uur en op alle overige wegen 80 kilometer per uur.

Van deze standaarden wordt vaak afgeweken. De redenen hiervoor zijn:
– De verkeersveiligheid bijvoorbeeld door gevaarlijke bochten of opritten
– De luchtvervuiling binnen de milieunormen te houden
– Geluidshinder voor omwonenden te beperken

Soorten snelheidscontroles

Dagelijks voert de politie snelheidscontroles uit. Het korps landelijke politiediensten doet dit op de snelwegen en de regiokorpsen op de overige wegen.
Snelheidscontroles zijn onder te verdelen in twee groepen: Snelheidscontroles op één punt met een radar of lasergun en controles waar op twee punten een foto wordt gemaakt en wordt gecontroleerd in hoeveel tijd een voertuig over het traject heeft gedaan. Dit wordt ook wel traject controle genoemd.

Omdat er sprake kan zijn van een foutmarge bij snelheidscontroles wordt er automatisch een correctie doorgevoerd op de gemeten snelheid. De correctie hangt af van de gemeten snelheid.
Bij een gemeten snelheid minder dan 100 km/u wordt er 3 kilometer van de gemeten snelheid afgetrokken. Boven de 100 km/u wordt een correctie van 3 procent afgetrokken van de gemeten snelheid.

Rijbewijs Ingevorderd Snelheid

Op het moment dat een bestuurder buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid met 50 kilometer of meer heeft overschreden wordt het rijbewijs ingevorderd. Binnen de bebouwde kom ligt deze grens op 30 km per uur. Is uw rijbewijs ingevorderd door een te hoge snelheid, vul dan het formulier in op deze pagina of lees verder op de pagina Ingevorderd Rijbewijs Snelheid.

Deelname alcoholcontrole verplicht

U bent verplicht om mee te werken aan een alcoholcontrole. Als u weigert mee te werken aan een blaastest, kan de politie u meenemen voor een analyse op het bureau. Het niet meewerken aan een blaastest resulteert sowieso in een straf en invordering van uw rijbewijs.

Maximale straffen rijden onder invloed

Voor het rijden onder invloed kan een rijbewijs voor maximaal 5 jaar worden ingevorderd. Daarnaast kan een maximale gevangenisstraf van zes maanden krijgen en een boete van de derde categorie. (€ 8.100,-).
Vaak wordt er echter ook een taakstraf gegeven.
Straffen vallen hoger uit als er sprake is van het in gevaar brengen van andere verkeersdeelnemers of een ongeval. Een ongeval met slachtoffers wordt extra zwaar meegewogen. Als een bestuurder in de afgelopen 5 jaar al eerder is opgepakt voor het rijden onder invloed zal de straf plus de eventueel opgelegde voorwaardelijke straffen van de vorige overtreding.

Rijbewijs ingenomen door alcohol

Als de adem van een bestuurder hoger is dan 220 µg/l of het alcoholgehalte van het bloed hoger is dan 0,5 ‰ mag diegene geen voertuig meer besturen. Doet hij of zij dat wel begaat men een misdrijf. Bij een beginnend bestuurder liggen deze waarden nog iets lager op 88 µg/l en 0,5 ‰.
Is uw rijbewijs ingevorderd door alcohol? Dan kunnen onze advocaten u helpen met uw bezwaarschift. Vul hiervoor het formulier in op deze pagina of lees verder op Ingevorderd Rijbewijs Alcohol.

Rijbewijs Ingenomen Advocaten

Procedure Rijbewijs Ingenomen

U bepaalt bij welke stap u de hulp van een advocaat wilt inschakelen. In het gratis adviesgesprek zal de advocaat u informatie geven over de kosten van de werkzaamheden of dat hij of zij u kunt bijstaan op Pro Deo basis.

(1) Vul het contactformulier in

Op basis van uw locatie en probleem wordt u gekoppeld aan de advocaat die u het bete kunt helpen.

(2) Gratis Adviesgesprek

U wordt binnen een dag gebeld door de advocaat. Pas na dit gesprek beslist u of u gebruik wil maken van onze diensten.

(3) Klaagschrift Ingenomen Rijbewijs

Met de kennis van de laatste jurisprudentie en uw unieke situatie zal de advocaat een klaagschrift opstellen om zo uw ingenomen rijbewijs weer snel terug te krijgen.

(4) Zitting voorlopige teruggave

Onze advocaat zal aan de hand van het klaagschrift proberen uw rijbewijs voorlopig terug te krijgen.

(5) Zitting strafmaat

Onze advocaat zal aan de hand van het klaagschrift proberen uw straf te beperken.

Algemene informatie over het invorderen van een rijbewijs door de politie

Redenen invordering Rijbewijs

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw rijbewijs is ingenomen. Bijvoorbeeld omdat u te hard heeft gereden. Of omdat u onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur zat. In alle gevallen is het zaak om uw rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Onze ervaren advocaten hebben al veel mensen bijgestaan bij het terugvorderen van hun rijbewijs. Wilt ook u door hen geholpen worden? Vul dan het formulier op deze pagina in en één van onze rijbewijs advocaten uit uw eigen regio neemt snel contact met u op.

Procedure en termijnen

Bij een bezwaar tegen een ingenomen rijbewijs is het vooral belangrijk om de juiste procedure te volgen. En ook om op tijd in actie te komen. Onze advocaten kennen alle termijnen en stellen het bezwaarschrift voor u op. Het is daarbij van het grootste belang dat alle omstandigheden die op uw zaak van invloed zijn, aan de orde komen.

Bezwaar rijbewijs ingenomen

Uw advocaat zal nagaan of de apparatuur waarmee uw snelheid is gemeten wel in orde is. Ook kan het zijn dan de politie uw medicijnen heeft verward met drugs. En het zal niet de eerste keer zijn dat de blaastest van de politie niet deugt of op een verkeerde manier is uitgevoerd. Uw rijbewijs advocaat kent de regels als geen ander en zorgt ervoor dat u geen dag langer zonder uw rijbewijs zit dan strikt nodig is.

Kosten verkeersrechtadvocaat

Onze advocaten hebben veel ervaring en werken heel doelgericht. Ze zijn natuurlijk allemaal aangesloten bij de Raad van Rechtsbijstand. Dat betekent dat u verzekerd bent van de beste hulp tegen de laagste kosten. Zij werken veelal op pro Deo basis en u betaalt dan alleen een kleine eigen bijdrage. Uw rijbewijs is een kostbaar goed dat u geen dag wilt missen. Als u nu uw gegevens invult op het aanmeldingsformulier, neemt een ervaren rijbewijs advocaat binnen 24 uur contact met u op.